Năm học 2021 – 2022 là một năm học đặc biệt với các em học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh. Khắc phục mọi khó khăn, ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch COVID-19, vừa đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *