Trong những ngày gần đây, các đối tượng tội phạm đầu tiên có liên quan đến phòng, chống dịch COVID – 19 đã được đưa ra xét xử và nhận lãnh những bản án thích đáng cho hành vi của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *