Ngày 9/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 03 về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và khôi phục sản xuất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hạn hán tại Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

 

Theo nội dung chỉ thị, do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, giúp người dân, tổ chức kinh tế ổn định sản xuất và đời sống, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn phải chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại đây; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ, miễn giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất của khách hàng tiếp tục cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh; chủ động tiếp cận, tham gia đầu tư vào các dự án, chương trình đầu tư các công trình phòng, chống, hạn chế hạn hán, xâm nhập mặn, công trình nước sạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thống đốc cũng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội cần phải phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định tình hình và số thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn để gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ; ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách phải cân đối nguồn vốn để ưu tiên cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Thống đốc cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cần phải phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương rà soát, xác định các vùng, đối tượng bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn để chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, khoanh nợ, xóa nợ cho khách hàng./.

Nguồn: THÚY HÀ (VIETNAM+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *