Bên bờ hạnh phúc

Với việc tập trung cho công tác giới thiệu, quảng bá những lợi thế, tiềm năng, những cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh và thực hiện tốt công tác xúc tiến mời gọi đầu tư… tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức , tỉnh Vĩnh Long đã thu hút trên 23.900 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư vào địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *