Bên cạnh chi trả trợ cấp ưu đãi, chăm lo nhà ở, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống thì việc chăm sóc sức khỏe cho người có công cũng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, chế độ điều dưỡng cho người có công với cách mạng là một trong những chính sách được tỉnh Vĩnh Long chú trọng thực hiện.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *