Vĩnh Long hiện có 62 hợp tác xã nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã hiện đang triển khai thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu thị trường và nâng cao thu nhập cho thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *