Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh Vĩnh Long đã giải quyết việc làm cho 12.900 lao động, đạt 47% kế hoạch năm. Trong đó, tỉnh đã giải ngân được 43 dự án vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 750 lao động, với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác giới thiệu việc làm cho người lao động tại các trung tâm giới thiệu việc làm và đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp cũng được duy trì hiệu quả. Đã có thêm 11.900 lao động được tuyển dụng làm việc trong tỉnh và hơn 600 lao động được giới thiệu làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long chỉ có 25 người tham gia hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài, bằng 10% so với cùng kỳ năm 2008.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *