Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng của mực nước đầu nguồn thấp hơn cùng kỳ năm 2015 khoảng từ 0,18 đến 0,19 mét nên dự báo trong tuần này độ mặn sẽ xuất hiện trên địa bàn tỉnh vào thời điểm giữa tuần. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *