Mô hình KCN Bình Minh.

Tổng kinh phí đầu tư trên 300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách đầu tư trên 100 tỷ đồng, số còn lại được các chủ đầu tư dự án vay từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư phát triển.

Tuy vậy, tiến độ xây dựng các khu, tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm do thiếu vốn đầu tư và gặp khó khăn trong việc giải toả mặt bằng.

Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc đầu tư thêm nguồn kinh phí từ ngân sách, tỉnh Vĩnh Long còn tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các khu, cụm, tuyến công nghiệp đã được quy hoạch.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *