Nhiều năm qua, công tác xã hội hóa trong tuyển quân luôn được tỉnh Vĩnh Long quan tâm, thực hiện tốt. Năm nay, công tác này tiếp tục được tập trung đẩy mạnh và đạt được hiệu quả thiết thực. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *