Trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển kinh tế hợp tác càng cần thiết hơn khi mà kinh tế hộ nhỏ lẻ, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều hợp tác xã gặp khó và cần nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *