Kinh tế Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm có dấu hiệu phục hồi và phát triển. Ảnh: Một góc TP Vĩnh Long.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm GDP của tỉnh trong 6 tháng tăng 6,4%; giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tăng 5,68%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,51%; giá trị các ngành dịch vụ tăng 9,73%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước được 120 triệu USD, tăng 34,68% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện được 800 tỷ đồng, đạt 61,44% dự toán năm; tổng chi ngân sách ước thực hiện hơn 915 tỷ đồng, đạt 60,53% dự toán năm.

Trong 6 tháng, các địa phương đã giải quyết việc làm cho 12.900 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,02%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm và thảo luận những biện pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2009, đồng thời góp ý cho dự thảo những kiến nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2009.

Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia đóng góp ý kiến cho các tờ trình của UBND tỉnh Vĩnh Long về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, về kinh phí phục vụ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, về kế hoạch điều chỉnh sử dụng vốn vay Kho bạc Nhà nước và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 200, nghe trình bày đề án xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *