Chiều nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị cán bộ chủ chốt để nghe thông báo nhanh những nội dung cơ bản hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *