Theo kế hoạch đến cuối năm 2019 này, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn. Tuy nhiên, đến nay xã Thuận Thới còn đến 7 tiêu chí chưa đạt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *