Cuối năm 2014, xã Bình Ninh huyện Tam Bình được UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận xã đạt chuẩn văn hóa theo tinh thần quyết định số 17 của UBND tỉnh trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *