Thay vì sản xuất lúa vụ 3, nông dân chọn những cây trồng ngắn ngày để canh tác ở những khu vực gò cao hoặc đê bao lửng. Cách làm này được người dân áp dụng để sản xuất thu hoạch kịp lũ, vừa góp phần tăng thu nhập và giải quyết thời gian nhàn rỗi trong mùa lũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *