Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị chuyên đề về “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn hiện nay”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *