Thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo phong trào đã chọn 5 di tích lịch sử văn hoá, cách mạng để các trường học trong tỉnh tìm hiểu và chăm sóc.

Các em học sinh đến tìm hiểu và chăm sóc một di tích lịch sử văn hóa, cách mạng.

Vĩnh Long hiện có gần 500 trường học các cấp, tuy nhiên, số lượng khu di tích lịch sử văn hoá, cách mạng được xếp hạng chiếm chưa đến 10% so với số lượng trường học. Theo yêu cầu xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì mỗi đơn vị trường học phải tìm hiểu và chăm sóc 1 di tích lịch sử văn hoá, cách mạng; góp phần làm cho di tích ngày càng sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn; đồng thời tuyên truyền giới thiệu các công trình, di tích của địa phương với đồng bào mình, cho khách du lịch, cho bạn bè.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong việc tìm hiểu, chăm sóc các khu di tích lịch sử văn hoá, cách mạng, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực tỉnh chọn 5 di tích gồm: Lăng ông Thống Chế Điều Bát ở huyện Trà Ôn; Khu di tích cách mạng Cái Ngang huyện Tam Bình; Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng huyện Long Hồ; Văn Thánh Miếu và Đình Long Thanh ở thành phố Vĩnh Long để học sinh các trường tập trung tìm hiểu và chăm sóc.

Đối với các khu di tích còn lại, các trường chỉ tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu. Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long nhận chăm sóc lăng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *