Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh là 1 trong những đề án trọng tâm được tỉnh đẩy mạnh thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *