Trong năm qua, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân ở huyện Vũng Liêm đạt 85,6% dân số. Kết quả này là nhờ huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó có sự tham gia nhiệt tình của các cấp Hội phụ nữ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *