Cuối năm 2018, tỉnh Vĩnh Long thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Mục tiêu của quỹ nhằm hỗ trợ các hợp tác xã vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh; mở rộng ngành nghề và đổi mới trang thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *