Thời gian qua, các hộ Khmer trên địa bàn xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm thực hiện phong trào cách mạng của địa phương. Đặc biệt là mô hình đoàn kết phòng chống tội phạm ở khu dân cư. Kết quả sau 3 năm triển khai đã kéo giảm số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *