Tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, 70 năm qua, bên cạnh ghi công, vinh danh những người anh hùng, bất khuất, các chính sách chăm lo thiết thực của Đảng và Nhà nước cũng đã phần nào làm ấm lòng những người có công, các gia đình chính sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *