Với chủ đề “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, 5 năm qua, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động quỹ vì người nghèo được gần 223 tỷ đồng, tăng gần 173 tỷ so với nhiệm kỳ trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *