Sau khi đề bạt một chính khách chống cắt giảm khí thải làm lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, đêm qua Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiếp tục có một lựa chọn gây sốc: bổ nhiệm một nhân vật phản đối việc nâng lương tối thiểu vào vị trí Bộ trưởng Lao động. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *