Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã thành công trong việc nuôi cấy thận được tạo ra từ tế bào gốc trên cơ thể chuột biến đổi gien. Điều này hứa hẹn mở đường cho việc nuôi cấy tạng người trên loài vật.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *