Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế thật nặng đối với những doanh nghiệp Mỹ sản xuất hàng hóa ở nước ngoài. Ngược lại, nếu sản xuất trong nước, họ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *