Một con chó săn ở Nhật Bản mới đây đã ghi tên mình vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, khi thực hiện được pha lăn bóng tập Yoga với tốc độ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *