Hiện có khoảng 250.000 người Hồi giáo sinh sống ở thành phố Marseille, nhiều người trong số họ chủ yếu cầu nguyện tại nhà. Với việc khởi công xây dựng thánh đường Hồi giáo, nhiều người hy vọng thánh đường Hồi giáo mới này sẽ khuyến khích người Hồi giáo ở Marseille hòa nhập nhiều hơn vào xã hội Pháp. Giám đốc Học viện Hồi giáo ở Paris, ông Dalil Boubakeur cho biết: "Tôi nghĩ thánh đường Hồi giáo ở Marseille sẽ mang tất cả các giá trị của đạo Hồi ở Pháp lại với nhau. Đó là những giá trị mang tính nhân văn, sự cảm thông, những giá trị về tín ngưỡng và chuẩn mực mà chúng tôi muốn phát triển".

Ước tính chi phí xây dựng thánh đường vào khoảng 22 triệu euro và phần lớn chi phí này được quyên góp từ nhiều nhà tài trợ ở Malaysia, Ả Rập Xê Út và các quốc gia ở khu vực Bắc Phi, những quốc gia có đa số người theo đạo Hồi.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *