Biên kịch: Đỗ Thị Thanh Hương, Đỗ Thị Thanh Vân.

Chủ nhiệm: Trương Quốc Định

Giám đốc sản xuất: Trương Thị Việt Hà

Đạo diễn: Nguyễn Phương Điền

Diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Kim Tuyến, Mai Huỳnh, Hải Lý, Ngân Quỳnh, Uyên Trinh, Mai Sơn Lâm, Lê Bê La, Jenny Hải Yến, Trần Bích Vân, Lê Tuấn, Hữu Tiến, Minh Ngọc, Kim Phụng, Trung Nghĩa,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *