Đài Phát Thanh và Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822345; 02703.822412
Email :
 banbientap@thvl.vn
Website:
 http://www.thvl.vn

I.Quá trình thành lập và phát triển:

– Tháng 4/1977, Tỉnh ra quyết định xây dựng Đài Phát thanh Cửu Long, phát sóng thử nghiệm từ 2/9/1977 trên sóng 950 Khz tức 315m.

–  Ngày 22/12/1977 Đài phát sóng chính thức.

–  Năm 1979, Đài xây dựng ăngten  phát thanh cao 60m

–  Năm 1984, đổi tên thành Đài PT-TH Cửu Long.

–  Năm 1986, xây dựng tháp ăng ten truyền hình cao 96m

–  Năm 1989, Đài lắp đặt 1 máy phát thanh 10Kw, sóng phát thanh phủ sóng toàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

–  Năm 1992, tách tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Đài đổi tên là Đài PT-TH Vĩnh Long.

–  Tháng 12/1993 Đài lắp máy phát sóng công suất 250w trên kênh 12 VHF, xây dựng Trung tâm kỹ thuật truyền hình.

–  Năm 1994, trang bị máy phát thanh FM 1 Kw tần số 90,2Mhz, thực hiện chương trình thông tin tổng hợp và âm nhạc.

–  Năm 1997, nhận Huân chương lao động hạng 3

–  Tháng 10/1999 khởi công xây dựng Trung tâm kỹ thuật PTTH Vĩnh Long (Khu nhà 7 tầng hiện nay).

–  Tháng 8/2000, trang bị hệ thống thiết bị chuyên dùng cho sản xuất chương trình phát thanh theo công nghệ kỹ thuật số và lập dự án tháp ăng ten tự đứng cao 150m

–  Năm 2001 thực hiện thí điểm tự cân đối tài chính theo Nghị định 10/CP.

–  Năm 2002 nhận Huân chương  lao động hạng 2. Thực hiện tự cân đối 100%.

–  Năm 2003, Đài tự mua xe ghi hình lưu động.

–  Năm 2005, Trung tâm kỹ thuật PTTH chính thức hoạt động.

–  Năm 2006, thực hiện đề án tổ chức mới với 9 phòng nghiệp vụ, 7 Đài truyền thanh huyện thị. Truyền hình Vĩnh Long kênh 31 UHF phát sóng 24/24 giờ. Trang TTĐT chính thức hoạt động

–  Năm 2007, Nhận Huân chương lao động hạng 1 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

– Năm 2008, Đài đẩy mạnh sản xuất phim Việt với 350 – 450 tập/năm.  Truyền hình cáp THVLc đưa vào phục vụ với 80 kênh (59 kênh trong nước, 21 kênh nước ngoài).

– Năm 2010, hoàn chỉnh hạ tầng mạng máy tính và lưu trữ trong SXCT và phát sóng tự động. Kênh THVL1 phát sóng trên vệ tinh Vinasat-1 và nhiều mạng truyền hình cáp trong nước.

– Năm 2011, phát triển cơ cấu tổ chức lên 12 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc.

–  Năm 2012 Nhận Huân chương độc lập hạng 3.

– Tháng 2014, phát triển việc truyền dẫn chương trình của Đài trên Internet qua ứng dụng xem truyền hình cho các thiết bị di động. Đưa vào hoạt động kênh YouTube Truyền hình Vĩnh Long để quảng bá các chương trình của Đài.

-Ngày 30/12/2016, kênh THVL1 ngưng phát sóng truyền hình tương tự analog để chyển sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất theo lộ trình số hóa của Chính phủ

– Năm 2017, kỷ niệm 40 năm thành lập Đài và 25 năm phát sóng truyền hình. Khởi công xây dựng Nhà hát truyền hình và Khu nhà làm việc mới. Ứng dụng xem truyền hình trên Internet (OTT TV) THVLi chính thức hoạt động. Triển khai đề án số hóa , phủ sóng DVB T2 kênh 34 các tỉnh ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ.

– Năm 2020,  Đài PTTH Vĩnh Long vinh dự được trao tặng Danh hiệu Anh Hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới.

– Ngày 22/4/2021, Đài PTTH Vĩnh Long khánh thành Khu nhà làm việc mới và Nhà hát truyền hình.

 II. Chức năng :

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 III. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.

7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh – Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

IV. Cơ cấu tổ chức:

Ban giám đốc:

1.        Ông Lê Thanh Tuấn – Giám Đốc

2.        Ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Giám Đốc

3.        Bà Đào Thị Tuyết Vân – Phó Giám Đốc

4.        Ông Võ Thành Nhân – Phó Giám Đốc

Các phòng chuyên môn:

1.         Phòng Tổ chức  hành chính

2.         Phòng Tài chính – kế toán

3.         Phòng Dịch vụ và quảng cáo

4.         Phòng Thời sự

5.         Phòng Chuyên mục

6.         Phòng Phát thanh

7.         Phòng Chương trình truyền hình

8.         Phòng Thông tin điện tử

9.         Phòng Biên dịch

10.       Phòng Sản xuất chương trình

11.       Phòng Kỹ thuật và công nghệ

12.       Phòng Kỹ thuật thể hiện

 Các đơn vị trực thuộc 

1.         Công ty truyền hình Phương Nam

2.         Trung tâm dịch vụ truyền hình và du lịch Trường An

V. Thông tin kỹ thuật

+ Kênh truyền hình THVL1,THVL2 (SD,HD): phủ sóng toàn quốc trên hầu hết các hạ tầng: truyền hình cáp (SCTV, VTVCab, HTVC…); truyền hình vệ tinh (VTC, K+…); truyền hình số mặt đất (SDTV, VTC, AVG…); truyền hình IPTV (VNPT, Viettel, FPT..); truyền hình Internet (THVLi, VTVCabOn, ClipTV…). Kênh THVL3 và THVL4 (SD, HD) phủ sóng trên hạ tầng truyền hình cáp (SCTV, VTVCab), truyền hình số mặt đất (SDTV, VTC), truyền hình IPTV (VNPT, FPT..); truyền hình Internet (THVLi, VTVCabOn, ClipTV…)

+ Kênh phát thanh Vĩnh Long: Phát trên sóng FM, tần số 90,2 Mhz, độ cao anten 153m . Phủ sóng toàn bộ vùng ĐBSCL; một phần các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ.

+ Trên internet

. Trang thông tin điện tử: thvl.vn

. Truyền hình internet: thvli.vn và ứng dụng THVLi qua ĐTDĐ, máy tính bảng, SmartTV (Sony, LG, Panasonic).

. Các Kênh Youtube:  Truyền hình Vĩnh Long, THVL Giải Trí, THVL Phim, THVL Tổng hợp, THVL Ca Nhạc, THVL Thiếu Nhi, Vinh Long Radio 

29 kênh Youtube chuyên biệt theo nội dung: Phim Việt, Dòng nhạc Bolero, Ca Cổ, Hoạt hình ….

. Các Kênh nội dung hấp dẫn của THVL trên hệ thống MyClip Viettel: THVL Tổng Hợp, Phim Việt trên THVL, Giải trí trên THVL, Bolero trên THVL, Thiếu Nhi trên THVL, Trải nghiệm VH-DL cùng THVL

. Fanpage Facebook THVL – Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Phim trên THVL , THVLi

. Kênh Zalo Phim trên THVL

. Tiktok: THVL Phim, THVL Giải TríTHVL 24News, THVLi

. Kênh Instagram THVL Phim

Phản hồi

  1. Nếu một lãnh đạo cơ quan nhà nước làm sai luật lao động. Em muốn đưa thông tin lên để cơ quan các cấp có thẩm quyền giải quyết để đòi lại sự công bằng cho em. Thì em làm như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *