Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – cánh tay đắc lực của Đảng, đã luôn nỗ lực hết mình trong mọi phong trào, mọi hoạt động phục vụ xã hội. Đặc biệt là với vấn đề bảo vệ môi trường, Đoàn thanh niên các cấp đã có nhiều phong trào hoạt động, nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, để chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường sống trong lành, sạch đẹp, văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *