Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động thiết thực, cùng với địa phương tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tổ chức đoàn các cấp đã tạo môi trường để đoàn viên thanh niên thể hiện sự năng động sáng tạo trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *