Những năm qua, tuổi trẻ Vĩnh Long không ngừng nỗ lực học tập, lao động rèn luyện để trở thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” trong giai đoạn mới. Qua các phong trào tuổi trẻ sáng tạo,  ĐVTN của tỉnh nghiên cứu sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới có giá trị phục vụ cho sản xuất và đời sống.   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *