Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thường xuyên quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” được các cấp bộ đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã thể hiện tinh thần xung kích, năng động và sáng tạo trên mọi lĩnh vực, thi đua học tập, lao động và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *