Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và trách nhiệm của tuổi trẻ, các bạn tình nguyện viên đã luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Tuổi trẻ Vĩnh Long đã để lại dấu ấn đầy cảm xúc, góp phần tích cực cùng với tỉnh nhà khống chế dịch COVID-19…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *