Ngày 31.12.2010 là thời hạn cuối các phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh phải chuyển đổi lên chi nhánh trực thuộc hội sở chính theo qui định chung của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, áp lực chuyển đổi mô hình họat động từ phòng giao dịch sang chi nhánh rất lớn và hiện đang được nhiều ngân hàng khẩn trương thực hiện.

Do không phải là địa bàn trọng điểm nên trước đây, các ngân hàng thương mại cổ phần chỉ mở phòng giao dịch Vĩnh Long trực thuộc chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, theo qui định của Ngân hàng Nhà nước, để tiếp tục họat động từ ngày 01.01.2010, các phòng giao dịch này phải lên chi nhánh hoặc ngừng họat động. Do vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có 3 chi nhánh ngân hàng được nâng cấp hoặc thành lập mới và vẫn còn 3 phòng giao dịch đang chờ nâng cấp.

Tuy nhiên, để nâng cấp thành chi nhánh, phòng giao dịch phải đảm bảo các tiêu chí về nhân sự, quản trị rủi ro, nợ quá hạn, tỉ lệ an tòan vốn và nhất là không bị xử phạt hành chính trong vòng 1 năm. Đầu tháng 11 này, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, tức Navibank Vĩnh Long vừa được nâng cấp sau hơn 3 năm họat động trên địa bàn theo mô hình phòng giao dịch. Navibank Vĩnh Long đi vào họat động, trở thành chi nhánh ngân hàng thương mại thứ 17 hiện có trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là chi nhánh thứ 16 trong tổng số 60 điểm giao dịch của ngân hàng này tại 23 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Việc mở các chi nhánh cũng nằm trong lộ trình đạt vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỷ đồng vào cuối năm nay theo nghị định của chính phủ. Các ngân hàng nhỏ không đạt vốn điều lệ theo qui định sẽ phải sáp nhập. Việc chuyển đổi từ phòng giao dịch sang chi nhánh còn nâng hiệu quả họat động của ngân hàng. Tại chi nhánh ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, tức VP Bank Vĩnh Long, một trong số những chi nhánh ngân hàng nâng cấp sớm trên địa bàn, chỉ sau hơn một năm họat động với qui mô chi nhánh đã có sự tăng trưởng 150% so với trước.

Nếu như phòng giao dịch chỉ được đóng dấu trên các hợp đồng tín dụng giá trị chỉ 500 triệu đồng, thì chi nhánh ngân hàng được quyền giải ngân các hợp đồng tín dụng lên đến 4 tỷ đồng hoặc nhiều hơn nữa tùy qui định từng ngân hàng. Điều này giúp cho các thành phần kinhh tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận được nguồn vốn tín dụng dồi dào hơn phục vụ sản xuất kinh doanh. Mặt khác, chi nhánh ngân hàng còn có pháp nhân mở các phòng giao dịch trực thuộc tại các huyện, thúc đẩy khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *