Thời gian gần đây, cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn lừa đạo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI. Vậy, những phương thức, thủ đoạn của hành vi lừa đảo này cụ thể ra sao? Cần làm gì để chủ động phòng tránh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *