Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp ở Vĩnh Long có nhiều khởi sắc. Nhiều thanh niên đã cho thấy sự quyết tâm, kiên trì, nỗ lực vượt khó trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, hình thành một số mô hình khởi nghiệp tiêu biểu. Ngoài việc giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, những cá nhân này cũng đã và đang góp phần khơi dậy tinh thần tự thân lập nghiệp, lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *