Hưởng ứng phong trào khởi nghiệp quốc gia, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức các cuộc thi với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở địa phương. Tham gia đông đảo nhất là từ lực lượng thanh niên. Với các bạn trẻ, đây là cơ hội để cọ xát, học tập và tích lũy thêm kinh nghiệm cho con đường khởi nghiệp của mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *