Phong trào thanh niên khởi nghiệp ở thành phố Cần Thơ trong những năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực. Các dự án khởi nghiệp từ lực lượng thanh niên cũng dần được hiện thực hóa thành công. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp còn thể hiện sự quyết tâm đương đầu với khó khăn, năng động triển khai các giải pháp để ứng phó, từng bước hoàn thiện mô hình khởi nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *