Những năm gần đây, Nghệ An có nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành, các chương trình chính sách cũng đã giúp thúc đẩy khởi nghiệp phát triển, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên tiềm năng và thế mạnh địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *