Bên bờ hạnh phúc

Khởi nghiệp là giai đoạn đầu của quá trình hình thành và xây dựng mô hình kinh doanh, bên cạnh việc hoàn thiện và đổi mới sản phẩm thì người khởi nghiệp còn phải tìm ra nhiều giải pháp để tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại được triển khai hàng năm cũng nhằm tạo điều kiện để mở rộng kênh bán hàng, góp phần đưa sản phẩm khởi nghiệp hướng đến các thị trường mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *