Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã được hỗ trợ để nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, xây dựng tiêu chuẩn và thương hiệu, xúc tiến thương mại góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển thị trường. Bên cạnh các kênh phân phối, bán lẻ trực tiếp thì thương mại điện tử cũng đang là kênh bán hàng tiềm năng để phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *