Đánh cắp số phận

Sản xuất nông nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong khi giá cả nhiều nông sản bị sụt giảm thì chi phí đầu vào, đặc biệt là giá phân bón lại tăng rất cao. Chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng do dịch COVID–19, chi phí nhập khẩu nguyên liệu sản xuất tăng là yếu tố có tác động lớn đến giá phân bón trong nước. Tuy nhiên, việc giá phân bón tăng từ 50 đến 80% và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong công tác kiểm soát, bình ổn giá, ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của bà con nông dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *