Cân đối cung cầu trên thị trường thịt heo cần có một độ trễ nhất định. Ngay lúc này, việc tiếp tục kiểm soát tốt bệnh dịch tả heo Châu Phi, để từng bước nâng tổng đàn, khôi phục sản xuất là giải pháp căn cơ. Nhưng đồng thời cũng cần xây dựng kịch bản cụ thể cho kế hoạch tái đàn, hoặc nhập khẩu thịt heo đông lạnh, tránh tình trạng tăng nguồn cung thiếu kiểm soát, dễ gây ra phản tác dụng, dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *