Cho thuê tủ, két an toàn phải đảm bảo mỗi ngăn tủ, két phải có ít nhất một ổ khóa dành cho khách hàng; ổ khóa này có đủ và đúng hai chìa do khách hàng giữ.

Ổ khóa phải có đủ và đúng hai chìa do khách hàng giữ.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 9-4.

Theo đó, tổ chức tín dụng được thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn khi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nội dung này; và phải có quy định, quy trình nội bộ thực hiện việc này.

Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, tổ chức tín dụng giao chìa khóa ngăn tủ, két cho khách hàng. Mỗi ngăn tủ, két phải có ít nhất một ổ khóa dành cho khách hàng; ổ khóa này có đủ và đúng hai chìa do khách hàng giữ. Trường hợp khách hàng chỉ nhận một chìa khóa ngăn tủ, két để sử dụng, chìa khóa dự phòng được khách hàng niêm phong trước sự chứng kiến của tổ chức tín dụng và gửi bảo quản tại tổ chức tín dụng.

Hai bên cùng được yêu cầu trả lại tài sản bảo quản, chấm dứt hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước trong một khoảng thời gian hợp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng. Phí bảo quản tài sản, phí cho thuê tủ, két an toàn phải được niêm yết công khai.

Nguồn: PL TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *