Xem phiên bản di động
    

‘Khám chữa bệnh’

Tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu được ngành y tế Vĩnh Long tập trung thực hiện.

Thời sự 18h30 (12/01/2017)

Thời sự 18h30 (12/01/2017)

Bản tin trưa (13/10/2016)

Bản tin trưa (13/10/2016)

Bản tin trưa (06/10/2016)

Bản tin trưa (06/10/2016)

Cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế

Cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế

Là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất, thời gian qua, các trạm y tế trong tỉnh Vĩnh Long đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều nơi, hoạt động của trạm y tế chưa đáp ứng được nhu cầu.

Quỹ bảo hiểm y tế Vĩnh Long âm 17 tỷ đồng

Quỹ bảo hiểm y tế Vĩnh Long âm 17 tỷ đồng

Theo BHXH tỉnh Vĩnh Long trong nửa đầu năm, quỹ khám chữa bệnh BHYT của tỉnh tiếp tục âm so với quỹ khám chữa bệnh được chi.

Thời sự 18h30 (12/7/2016)

Thời sự 18h30 (12/7/2016)

Thời sự 18h30 (22/6/2016)

Thời sự 18h30 (22/6/2016)

Thời sự 18h30 (19/6/2016)

Thời sự 18h30 (19/6/2016)

Bản tin trưa (13/6/2016)

Bản tin trưa (13/6/2016)