Là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất, thời gian qua, các trạm y tế trong tỉnh Vĩnh Long đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều nơi, hoạt động của trạm y tế chưa đáp ứng được nhu cầu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *