Xem phiên bản di động
    

‘Giải phóng miền Nam’

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Cách đây 43 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam

Ngày này cách đây 43 năm, 11 giờ 30 ngày 30/04/1975, xe tăng của quân Giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Chương trình văn nghệ: Khát vọng vươn lên

Chương trình văn nghệ: Khát vọng vươn lên

Thời sự 18h30 (24/4/2016)

Thời sự 18h30 (24/4/2016)

Thời sự 11h (12/5/2015)

Thời sự 11h (12/5/2015)

Thời sự 11h (29/4/2015)

Thời sự 11h (29/4/2015)

30 phút (28/04/2015)

30 phút (28/04/2015)

Chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (Trailer)

Chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (Trailer)

Thời sự 11h (28/4/2015)

Thời sự 11h (28/4/2015)

Thời sự 11h (21/4/2015)

Thời sự 11h (21/4/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết